Spectrum Dynamics Medical

Spectrum Dynamics Medical – cyfrowe systemy medycyny nuklearnej

W ofercie znajdują się cyfrowe gamma kamery SPECT wyposażone w detektory półprzewodnikowe z kryształami CZT.

Gamma kamera kardiologiczna wykonuje badania SPECT pacjentów w pozycji siedzącej lub leżącej bez ruchu głowicy aparatu i oferuje wykonanie badań perfuzji mięśnia serca w czasie 2 minut z rozdzielczością obrazów porównywalną z pozytonową tomografią PET. Kamera pozwala na akwizycję dynamiczną SPECT służącą do oceny rezerwy wieńcowej.

Modele systemów do badań całego ciała (w wersji SPECT i SPECT/CT) zbudowane są z dwunastu niewielkich detektorów umożliwiających ich automatyczne dosunięcie do niemal każdego miejsca pacjenta. 

Systemy pozwalają m.in. na wykonywanie badań kardiologicznych o jakości oferowanej przez dedykowaną cyfrową gamma kamerę (jak wyżej), na uzyskiwanie trójwymiarowych skanów kości całego ciała w czasie 18 minut, na badania neurologiczne z czułością ponad trzykrotnie wyższą niż w gamma kamerach analogowych z płaskimi detektorami o dużym polu widzenia.

Modele

  • D-SPECT Cardio        Gamma kamera SPECT do badań kardiologicznych
  • VERITON                       Gamma kamera SPECT do badań całego ciała
  • VERITON CT                System SPECT/CT do badań całego ciała

 

Więcej informacji: