Informatyka

Systemy informatyczne w medycynie

Oferujemy systemy dystrybucji i archiwizacji obrazów medycznych w formacie DICOM.