IBA

IBA – Rozwiązania dla radiofarmacji

Firma IBA S.A. istnieje na rynku ponad 30 lat, aktualnie jest światowym liderem w dziedzinie produkcji kompleksowych rozwiązań dla radiofarmacji i terapii protonowej.

W portfolio firmy IBA znajdziemy cyklotrony do produkcji radioizotopów PET & SPECT uzyskujące energie w zakresie od 18 MeV do 70 MeV, których do tej pory zainstalowano ponad 260 na pięciu kontynentach.

Do swoich cyklotronów firma IBA oferuje szeroki zakres tarcz (cieczowych, gazowych i stałych) umożliwiających produkcję większości izotopów wykorzystywanych zarówno w terapii jak i diagnostyce.

Dla systemu Cyclone® KIUBE o energii wiązki 18 MeV aktualnie dostępne komercyjnie są rozwiązania umożliwiające uzyskiwanie następujących izotopów: 18F, 68Ga, 13N,15O, 11C, 64Cu, 89Zr, 99mTc, 124I, 123I,67Ga, 111In, 86Y…

IBA w swojej ofercie posiada niewielki, niezwykle uniwersalny i przyjazny dla użytkownika kasetowy moduł syntezy Synthera®, którego użytkowanie pozwala na skrócenie czasu syntezy, uproszczenie procesu produkcji i zwiększenie wydajności przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań GMP. Moduł Synthera® pozwala na łatwą syntezę  takich związków jak np.: FDG, NaF, FLT, FCH, FMISO, FBB, FDOPA i wielu innych dostępnych dzięki platformie łączącej licznych użytkowników modułu Synthera® z całego Świata, na której mogą oni bezpośrednio wymieniać się swoimi doświadczeniami.

Więcej informacji :