Molecubes

Badania przedkliniczne SPECT/CT i PET/CT z użyciem wysoko-wydajnych systemów obrazowania.

Niewielkie rozmiary sześciennych modułów (CUBE) umożliwiają ich ustawienie i pracę na stołach laboratoryjnych. Modularna koncepcja budowy aparatów do prowadzenia badań całego ciała myszy i szczurów umożliwia rozwój laboratorium w zależności od potrzeb. Aparatura zapewnia uzyskiwanie obrazów o najwyższej jakości przy utrzymaniu wydajności, funkcjonalności i obsługi dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu.

Systemy są wyposażone w palety / kapsuły dla małych zwierząt, w których monitorowane są ich życiowe funkcje a zastosowane rozwiązanie jest kompatybilne z systemami obrazowania MR. Obrazy diagnostyczne uzyskiwane w różnych aparatach podlegają automatycznej rejestracji (fuzji). Po akwizycji, rekonstrukcji i fuzji obrazów dane są kompatybilne z większością programów służących do analizy obrazów, dostępnych na rynku.

X-CUBE (CT)

Mały aparat tomografii komputerowej przeznaczony dla małych zwierząt. Pozwala na szybką akwizycję całego ciała przy zastosowaniu bardzo małej dawki i doskonałym kontraście tkanek miękkich. Dzięki zastosowaniu nowych technologii urządzenie jest lekkie co czyni z niego mobilny skaner in-vivo.   Techniki rekonstrukcji są dostępne w standardowym jak i profesjonalnym trybie użytkownika. Zastosowanie małego łóżka zwierzęcego pozwala na obrazowanie wraz z β-CUBE (PET) i γ-CUBE (SPECT).

 • Pole widzenia: 35 x 63 mm
 • Rozdzielczość przestrzenna: 0.05 mm
 •  Rodzaj rekonstrukcji: FDK, ISRA
 • Waga: 106 kg

γ-CUBE (SPECT)

Wysokiej czułości i wysokiej rozdzielczości aparat SPECT umożliwiający badanie całego ciała szczurów i myszy. Technologia lofthole oraz kolimatory spiekane laserowo w połączeniu z detektorem wysokiej rozdzielczości dają wysokiej jakości aparat do obrazowania. Dołączony software gwarantuje szybkie obrazowanie i doskonałą jakość obrazu. W badaniach można stosować wszystkie typowe radiofarmaceutyki diagnostyczne i terapeutyczne. Dzięki zastosowanemu małemu łóżku zwierzęcemu istnieje możliwość łatwego obrazowania wraz z β-CUBE (PET) i X-CUBE (CT).

 • Pole widzenia: 12 x 30 mm
 • Rozdzielczość przestrzenna: <0.6 mm
 • Czułość: 0.12%
 • Rodzaj rekonstrukcji: 3D MLEM, 3D OSEM
 • Waga: 75 kg

β-CUBE (PET)

Wysokiej jakości przedkliniczny skaner PET. Zastosowanie scyntylatorów  monolitycznych, ostatnich technologii zliczania fotonów i pozycjonowania zdarzeń przy użyciu GPU pozwoliło na osiągnięcie rozdzielczości obrazu w milimetrach. Urządzenie zostało wyposażone w 5 pierścieni detektorów, co zapewnia najlepszą w swojej klasie czułość dla badania całego ciała myszy i szczurów. Zastosowanie małego łóżka pozwala na integracje aparatu wraz z innymi urządzeniami : X-CUBE (CT) i γ-CUBE (SPECT).

 • Pole widzenia: 130 x 72 mm
 • Rozdzielczość przestrzenna: <1 mm
 • Czułość: >10%
 • Rodzaj rekonstrukcji: FBP, 3D MLEM, 3D OSEM
 • Waga: 78 kg

Więcej informacji: