MIM Software

MIM Software – oprogramowanie do medycyny nuklearnej, radiologii i radioterapii

Firma MIM Software Inc. oferuje programy aplikacyjne w zakresie diagnostyki i leczenia w radioterapii, radiologii, medycyny nuklearnej, diagnostyki neurologicznej i kardiologicznej. Oprogramowanie może być instalowane na komputerach PC i Mac® oraz na platformach iOS i w chmurze. Produkty MIM są sprzedawane do centrów obrazowania, szpitali, klinik specjalistycznych, placówek naukowo-badawczych i firm farmaceutycznych.

W ofercie MIM Software znajdują się m.in.:

MIM Encore®  oprogramowanie do przetwarzania, prezentacji i analizy badań medycyny nuklearnej (PET/CT, SPECT/CT, konwencjonalnych) pracujące w środowisku systemów diagnostycznych dowolnych producentów sprzętu.

MIM SurePlan™ oprogramowanie do dozymetrii radioizotopowej przy użyciu izotopów beta- i gamma promieniotwórczych wraz z narzędziami do rekonstrukcji badań, segmentacji ognisk, itd.

Więcej informacji: