Micropos

System pozycjonowania dla wysoko precyzyjnej radioterapii raka prostaty

Micropose Medical to założona w 2003 roku w Szwecji firma opracowująca technologie wykorzystywane podczas zaawansowanej terapii nowotworów.

RayPilot® jest systemem wykorzystującym promieniowanie elektromagnetyczne do pozycjonowania prostaty w czasie rzeczywistym podczas zabiegu radioterapii.

Precyzja podczas pracy

Sposób działania systemu RayPilot® można porównać do GPS przez to, że cel jest lokalizowany przy użyciu określonych współrzędnych. System komunikuje się z zaimplantowanym nadajnikiem zlokalizowanym w ROI. Transmiter wysyła sygnały do odbiornika 30 razy na sekundę umożliwiając oprogramowaniu
precyzyjne określenie położenia. Zaawansowana technologia i odpowiednie algorytmy obliczeniowe pozwalają na uzyskanie submilimetrowej dokładności podczas lokalizacji celu.

System składa się z Odbiornika RayPilot umieszczanego na istniejącej palecie, Nadajnika RayPilot umieszczanego w ROI, oraz Oprogramowania RayPilot.

System jest wykorzystywany podczas naświetlania prostaty gdzie precyzja i prawidłowa lokalizacja zwiększają jakość zabiegu.  Przyśpiesza on także i poprawia czas przygotowania pacjenta przyczyniając się do bardziej efektywnego wykorzystania sprzętu.
Urządzenie może współpracować z wszystkimi akceleratorami, a funkcja automatycznego bramkowania dostępna jest dla urządzeń Varian Clinac® iX oraz Trilogy®.

Zalety

  • Dokładne i szybkie przygotowanie pacjenta bez używania promieniowania X
  • Automatyczna identyfikacja pacjenta
  • Pozycjonowanie celu w czasie rzeczywistym
  • Dozymetria in situ*
  • Komplet danych o szczegółowym położeniu w czasie zabiegu
  • Analiza przebiegu procesu

*w przygotowaniu

Publikacje:

http://www.micropos.se/scientific/publications/

Filmy:

http://www.micropos.se/scientific/videos/

Załączniki

Więcej informacji: