MIE

MiE – elektronika obrazowania medycznego

Firma MiE produkuje i dostarcza aparaturę od 1981 roku. Gamma kamery do badań planarnych, całego ciała i SPECT o małym i dużym polu widzenia detektorów, jedno- i dwu-głowicowe są wyposażone w systemy komputerowe do akwizycji i opracowywania danych SCINTRON. Ofertę dopełniają elementy wyposażenia pracowni diagnostyki i pracowni gorącej.

Modele

 • PICOLA
  • z detektorem o średnicy 25.4 cm do wykonywania badań statycznych, dynamicznych i bramkowanych u pacjentów w pozycjach: siedzącej i leżącej
 • SYNGULA
  • z detektorem o średnicy 38.7 cm do wykonywania badań statycznych, dynamicznych i bramkowanych u pacjentów w pozycjach: siedzącej i leżącej
 • DIACAM SCINTRON
  • z detektorem prostokątnym o dużym polu widzenia do wykonywania badań
 • SPECT
  • całego ciała, statycznych, dynamicznych i bramkowanych
 • ECAM SCINTRON
  • z jednym lub dwoma detektorami o dużym polu widzenia i zmienną geometrią głowic do wykonywania badań SPECT, całego ciała, statycznych, dynamicznych i bramkowanych
 • SCINTRON
  • stacja robocza do akwizycji i opracowywania badań
 • Akcesoria i ochrona radiologiczna:
  • kalibratory dawek, wyposażenie laboratorium gorącego, osłony, źródła do kalibracji, bramki EKG, stoły, palety.


Więcej informacji: